Uitleg opzet energiecertificaat

Per 1 januari 2021 is voor de afgifte van energielabels een nieuwe berekeningsmethodiek ingevoerd gebaseerd op de NTA 8800, welke behoorlijk afwijkt van de methodiek die vanaf 2008 tot aan 2020 is gebruikt.
In de nieuwe  labels worden nog wel de labelklasses A-G vermeld maar niet meer met een indexcijfer achter dit cijfer.
Wel worden de labelklassen uitgebreid met de kwalificatie A+, A++ en A+++ welke ook voor de bestaande bouw bereikt kunnen worden en wordt een energiegebruik gepresenteerd in 3 EP Klasses.
Deze berekeningsmethodiek is voor bestaande gebouwen en nieuwe gebouwen in beginsel gelijk, behoudens dat voor nieuwe gebouwen een meer gedetailleerde uitwerking en opname vereist wordt, die in beginsel alleen voor nieuwe of nagenoeg nieuwe (geheel gerenoveerde gebouwen) kan worden uitgevoerd.
Voor bestaande bouw is deze “detail” methode niet geschikt omdat dan berekeningen vereist zijn die gelijk zijn aan de eerdere EPC berekeningen en uitgaan van de beschikbaarheid van alle relevante gegevens. (die bij een nieuwe ontwerp wel vastgelegd worden). Hierop zijn dan de BENG (nieuwbouw) eisen van toepassing die gerelateerd zijn aan de EP I,II en III uitkomsten.
 
Bij bestaande bouwwerken mag een iets simpelere opnamemethodiek gebruikt worden (Basisopname) omdat meestal minder exacte gegevens beschikbaar zijn, maar worden de uitkomsten ook in de zelfde EP klasses uitgedrukt. De labeluitkomst is echter alleen afhankelijk van de EPII uitkomst.

Onderstaand een toelichting over de EP waardes:
 
EP 1 (of Beng 1) is de energiebehoefte van het gebouw met een standaard ventilatiesysteem (NB dus niet het werkelijke systeem) waarmee voornamelijk de bouwkundige energiebehoefte wordt berekend.
Dit is een getal in KWH/m2 . N.B. Op de energielabel  “bestaande bouw” wordt dit getal overigens niet getoond. Wel in onze maatwerkadviezen.
 
EP 2 (of Beng 2) is de primaire fossiele energiebehoefte  van het gebouw met de berekende installaties die werkelijk in het gebouw aanwezig zijn en dat omgerekend naar primaire energiebronnen. Dit zijn de energieverbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling , verlichting en bevochtiging. Dit getal is samen met de gehanteerde gebruiksfunctie de basis voor de labelklasse.

EP3 (of Beng 3) is het aandeel hernieuwbare energie, die door het gebouw of de installaties worden opgewekt. Dit is een percentage van de totale energiebehoefte.

Zie ook dit energielabel-voorbeeld-utiliteitsbouw.
 
Het energielabel wordt na onze berekening en registratie aangemaakt door EP-online en wij kunnen dus geen invloed uitoefenen op de adviezen die op het energielabel worden vermeld.
Deze komen automatisch naar voren afhankelijk van de ingevoerde gebouwkenmerken, maar zijn niet altijd zinnig om die zomaar uit te voeren omdat het effect op het energielabel niet altijd positief uitpakt.

Daarvoor adviseren wij ons compacte maatwerkonderzoek voordat u opdracht geeft voor verbeteringsmaatregelen omdat wij dan wel ook de effecten op het energielabel kunnen aangeven. 

Bekijk hier onze andere pagina's

Regelgeving energielabels

Een energielabel is sinds 2008 wettelijk verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen en utiliteitsgebouwen

Labelverbetering/ maatwerkonderzoeken 

Het energielabel en de bijbehorende gebouwgegevens vormen  tevens de basis voor een maatwerkadvies voor energiebesparing.

C-label verplichting

De overheid heeft voor kantoren de verplichting wettelijk aangebracht dat kantoorgebouwen alleen nog als kantoor in gebruik mogen zijn als die minimaal een C-label hebben.

Onze aanpak

Om een label op te stellen moeten wij altijd ter plaatse een opname van de thermische schil en de installaties doen.

Prijsopbouw

Om een energielabel op te stellen hebben wij geen standaardprijzen beschikbaar. 

Onze certificering (bevoegdheid)

Klima-Check mag energielabels afgeven voor utiliteitsgebouwen voor alleen bestaande gebouwen wat enige toelichting vergt.