Regelgeving energielabels

Een energielabel is sinds 2008 wettelijk verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoorgebouwen, winkels, scholen enzovoorts). 
Het energielabel geeft het energieverbruik van een gebouw weer bij een standaard gebruikersgedrag. 
Feitelijk zegt het hoe energiezuinig een gebouw is zonder rekening te houden met het daadwerkelijke gebruik . Bij verhuur of verkoop van kantoorpanden is het energielabel een belangrijk argument en bovendien verplicht. 
Zonder een energielabel zal de notaris de verkooptransactie niet kunnen afronden en kan via de ILT eventueel een boete worden opgelegd bij verkoop dan wel verhuur.

In de huidige tijd zal ook de bank bij mogelijke financiering eisen stellen aan het energielabel. Bij kantoorgebouwen heeft de overheid vastgelegd dat vanaf 1 januari 2023  dat minimaal een C-label verplicht is. (zie verder (link naar mijn pagina ) C-labelverplichting). 

De afgegeven energielabels zijn in beginsel 10 jaar geldig, ook al wordt het gebouw in de tussentijd verbouwd. Na een hernieuwde opname kan een nieuw label worden afgegeven welke weer 10 jaar geldig is vanaf  de opnamedatum. 

In de afgelopen jaren is de labelsystematiek regelmatig gewijzigd en vanaf 1 januari 2021 is deze gebaseerd op de NTA 8800 regelgeving. 

Wegens de kwaliteitseisen aan de energielabels is de opname van de energielabels een gecertificeerd proces en worden de labelafgifte firma’s streng gecontroleerd. (NB 5 % van de afgegeven energielabel worden achteraf gecontroleerd op juistheid.)
Hierbij is een aparte certificering in het leven geroepen voor deze bedrijven voor de afgifte van labels voor woningen en woongebouwen en een aparte certificering voor Utiliteitsgebouwen.

Lees ook de overheidssite over energielabels: https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-utiliteitsgebouwen


Klima-Check heeft zich gespecialiseerd voor de afgifte van energielabels voor utiliteitsgebouwen . Sinds 2008 heeft Klima-Check dan ook ongeveer 1200 energielabels uitgebracht voor utiliteitsgebouwen variërend van 100 tot 80.000 m2. Klima-Check wordt hiervoor jaarlijks opnieuw gecertificeerd door EPG Certificering. (zie ons actueel certificaat). Onze certificering (bevoegdheid).

Bekijk ook onze andere pagina's

Labelverbetering/ maatwerkonderzoeken 

Het energielabel en de bijbehorende gebouwgegevens vormen  tevens de basis voor een maatwerkadvies voor energiebesparing.

C-label verplichting

De overheid heeft voor kantoren de verplichting wettelijk aangebracht dat kantoorgebouwen alleen nog als kantoor in gebruik mogen zijn als die minimaal een C-label hebben.

Uitleg opzet  energiecertificaat

Per 1 januari 2021 is voor de afgifte van energielabels een nieuwe berekeningsmethodiek ingevoerd gebaseerd op de NTA 8800.

Onze aanpak

Om een label op te stellen moeten wij altijd ter plaatse een opname van de thermische schil en de installaties doen.

Prijsopbouw

Om een energielabel op te stellen hebben wij geen standaardprijzen beschikbaar. 

Onze certificering (bevoegdheid)

Klima-Check mag energielabels afgeven voor utiliteitsgebouwen voor alleen bestaande gebouwen wat enige toelichting vergt.