Onze aanpak voor het opstellen van een energielabel

Om een label op te stellen moeten wij altijd ter plaatse een opname van de thermische schil en de installaties doen waarbij wij niet alleen alle glassoorten en gevelmaterialen dienen te kwantificeren en op te meten,  maar ook leidinglengtes van cv leidingen en dergelijke moeten bepalen.

Dit betekent dat wij veel meer gebruik zullen moeten maken van installatietechnische  en bouwkundige tekeningen, die ook nog gereviseerd moeten zijn, dan bij de eerdere labelafgiftes. 
 
Te denken valt dan aan onder andere de cv en lucht-technische installatietekeningen. De bouwkundige detailtekeningen, indelingstekeningen en zeker de gereviseerde verlichtingstekeningen zijn daarbij ook van essentieel belang.Van ons en u wordt verlangd dat wij vastleggen welke tekeningen wij ter beschikking hebben gekregen en bij opdracht zullen wij dus moeten vragen om alle beschikbare tekeningen en zullen wij dit administratief moeten vastleggen.

Indien wij niet kunnen beschikken over de in lijst met benodigde documenten genoemde tekeningen en ter plaatse ook niet afdoende gegevens te achterhalen zijn zullen wij op sommige criteria “onbekend” moeten invullen  en zal dat een negatief effect hebben op de uitkomst van het energielabel.

Zonder plattegronden op schaal kunnen wij sowieso geen energielabel opstellen van een gebouw zoals u graag gelabeld wilt hebben.

Wij maken vooraf een afspraak voor de rondgang door het gebouw waarbij wij dus eerst de tekeningen bij u zullen opvragen. Wij moeten dan in beginsel in elke ruimte even kijken naar de verlichting (soort en schakeling), het gebruik(bijvoorbeeld bijeenkomst of kantoor of industrie)eventuele afwijkende ramen en gevels en aanvullende koelinstallaties. Tevens moeten wij de centrale technische installaties goed bekijken en daarbij maken wij diverse foto’s die als bewijslast voor de certificering moeten dienen.

Uiteraard zullen wij bij het fotograferen geen stukken of mensen fotograferen en bovendien is vastgelegd dat alleen  de eigenaar, de certificeringinstelling en wij zelf toegang hebben tot dit fotodossier.

Na de opname hebben wij meestal nog geruime tijd nodig voor de uitwerking van het energielabel.

Omdat wij meestal al een ruime opdrachtenportefeuille hebben is het dan ook van belang dat u tijdig een offerte aanvraagt, dan wel opdracht geeft aangezien wij alleen in uitzonderlijke gevallen heel snel een label kunnen afgeven.
Een offerte kunt u aanvragen via onderstaand contactformulier  waar wij gebruikelijk snel op reageren.

Contactformulier

Bekijk hier onze andere pagina's

Regelgeving energielabels
Een energielabel is sinds 2008 wettelijk verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen en utiliteitsgebouwen

Labelverbetering/ maatwerkonderzoeken 
Het energielabel en de bijbehorende gebouwgegevens vormen  tevens de basis voor een maatwerkadvies voor energiebesparing.

C-label verplichting
De overheid heeft voor kantoren de verplichting wettelijk aangebracht dat kantoorgebouwen alleen nog als kantoor in gebruik mogen zijn als die minimaal een C-label hebben.

Uitleg opzet  energiecertificaat
Per 1 januari 2021 is voor de afgifte van energielabels een nieuwe berekeningsmethodiek ingevoerd gebaseerd op de NTA 8800.

Prijsopbouw

Om een energielabel op te stellen hebben wij geen standaardprijzen beschikbaar. 

Onze certificering (bevoegdheid)

Klima-Check mag energielabels afgeven voor utiliteitsgebouwen voor alleen bestaande gebouwen wat enige toelichting vergt.