Maatwerkadvies dan wel energielabel verbeteringsadvies

Het energielabel en de bijbehorende gebouwgegevens vormen  tevens de basis voor een maatwerkadvies voor energiebesparing. 
Een officieel maatwerkadvies is een energielabelberekening uitgebreid met een onderzoek naar het energiegebruik door het gebruik van het pand en de aanwezige gebruikers.
De opzet in de vorige labelsystematiek was erop gebaseerd dat door het gebruikersgedrag mee te nemen het energiegebruik van het pand (en standaard installaties) op zich beter in kaart kon worden gebracht.
De uitkomsten waren echter moeilijk op elkaar af te stemmen en kostte veel uitwerkingstijd en wij hebben dan ook een compact maatwerkonderzoek , zonder de gebruikerskant mee te rekenen , ontwikkeld waarbij de maatregelen die het energielabel verbeteren afzonderlijk benoemd en in combinatie benoemd kunnen worden.
Hier is de laatste jaren veel vraag naar geweest, omdat voor eigenaren veelal deze informatie van belang is voor het uitstippelen van het investeringsbeleid.

Op dit moment is de maatwerkmodule in de software en regelgeving nog niet aangepast aan de NTA 8800 methode maar kunnen wij nog steeds wel een handmatige berekening opstellen met labelverbeteringsmaatregelen.
Een terugverdientijd kunnen wij echter niet meer berekenen met de huidige software en bovendien is het met de huidige variatie in energieprijzen (augustus 2022) geen betrouwbaar gegeven meer.

Het is de bedoeling dat ook het maatwerkonderzoek (de volledige versie) mogelijk wordt met de NTA 8800 methodiek maar die is dus nog niet beschikbaar. 

Voor eigenaren van gebouwen kan Klima-Check derhalve momenteel alleen in een beperkt maatwerkadvies onderzoeken welke maatregelen het energielabel kunnen verbeteren en tegen welke investering welk energielabel haalbaar is. (N.B. die investeringen ramen wij heel ruwweg omdat ook die moeilijk in de huidige markt zijn te voorspellen). 
Indien u de adviezen wilt gebruiken om subsidie aan te vragen is waarschijnlijk een compleet maatwerkonderzoek nodig wat wij nu niet kunnen leveren. Afhankelijk van de certificeringseisen en de werkzaamheden voor een formeel maatwerkonderzoek (alleen zinnig bij subsidieaanvraag) zullen wij na bestudering eventueel ook daar een certificering voor aanvragen.

Bekijk ook onze andere pagina's

Regelgeving energielabels

Een energielabel is sinds 2008 wettelijk verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen en utiliteitsgebouwen

C-label verplichting

De overheid heeft voor kantoren de verplichting wettelijk aangebracht dat kantoorgebouwen alleen nog als kantoor in gebruik mogen zijn als die minimaal een C-label hebben.

Uitleg opzet  energiecertificaat

Per 1 januari 2021 is voor de afgifte van energielabels een nieuwe berekeningsmethodiek ingevoerd gebaseerd op de NTA 8800.

Onze aanpak

Om een label op te stellen moeten wij altijd ter plaatse een opname van de thermische schil en de installaties doen.

Prijsopbouw

Om een energielabel op te stellen hebben wij geen standaardprijzen beschikbaar. 

Onze certificering (bevoegdheid)

Klima-Check mag energielabels afgeven voor utiliteitsgebouwen voor alleen bestaande gebouwen wat enige toelichting vergt.