C-labelverplichting voor kantoren

De overheid heeft voor kantoren  (dus niet voor andere gebruiksfuncties) de verplichting wettelijk aangebracht dat vanaf 1 januari 2023 kantoorgebouwen alleen nog als kantoor in gebruik mogen zijn als die minimaal een C-label hebben.
 

Dit geldt alleen voor kantoorgebouwen. Er zijn diverse uitzonderingen gemaakt voor combinatiegebouwen zoals bijvoorbeeld industriegebouwen met een beperkt kantoorgedeelte.De C-label verplichting geldt niet als: 

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om monumenten als bedoeld in de erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.


Zie hiervoor ook de website van de overheid: https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren 

De C-labelverplichting dient door het bevoegd gezag gehandhaafd te worden en wellicht heeft u daarom al van de gemeente een brief hiervoor gehad.
 Hoe de handhaving er exact gaat uitzien is momenteel nog niet bekend maar een en ander is wel formeel wettelijk vastgelegd in het bouwbesluit.

Klima-check kan u desgewenst voorzien van adviezen om of het energielabel te verbeteren of voor u uit te rekenen welke  investeringen een grotere  terugverdientijd hebben dan  10 jaar.

Bekijk hier onze andere pagina's

Regelgeving energielabels

Een energielabel is sinds 2008 wettelijk verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen en utiliteitsgebouwen

Labelverbetering/ maatwerkonderzoeken 

Het energielabel en de bijbehorende gebouwgegevens vormen  tevens de basis voor een maatwerkadvies voor energiebesparing.

Uitleg opzet  energiecertificaat

Per 1 januari 2021 is voor de afgifte van energielabels een nieuwe berekeningsmethodiek ingevoerd gebaseerd op de NTA 8800.

Onze aanpak

Om een label op te stellen moeten wij altijd ter plaatse een opname van de thermische schil en de installaties doen.

Prijsopbouw

Om een energielabel op te stellen hebben wij geen standaardprijzen beschikbaar. 

Onze certificering (bevoegdheid)

Klima-Check mag energielabels afgeven voor utiliteitsgebouwen voor alleen bestaande gebouwen wat enige toelichting vergt.