Energielabels

Een energielabel is sinds 2008 wettelijk verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoorgebouwen, winkels, scholen) van 10 jaar of ouder. Het energielabel geeft het energieverbruik van een gebouw weer bij een standaard gebruikersgedrag. Feitelijk zegt het hoe energiezuinig een gebouw is zonder rekening te houden met het daadwerkelijke gebruik . Bij verhuur of verkoop van kantoorpanden is het energielabel een belangrijk argument.

Ook voor uw gebouw kan Klima-Check een energielabel afgeven

Sinds 2008 heeft Klima-Check al ruim 700 energielabels uitgebracht voor kantoorpanden en winkels variërend van 500 tot 80.000 m2. Klima-Check wordt hiervoor jaarlijks opnieuw gecertificeerd door Dekra. Het door de Dekra afgegeven EPBD Procescertificaat Klima-Check kunt u bekijken door op de link te klikken.

Maatwerkadvies

Het energielabel en de bijbehorende gebouwgegevens vormen tevens de basis voor een maatwerkadvies over energiebesparing. Een standaard maatwerkadvies is een energielabelberekening uitgebreid met een onderzoek naar het energiegebruik door het gebruik van het pand.

Aan de hand van deze onderzoeksgegevens worden maatregelen doorgerekend om het energiegebruik te reduceren en daarbij de terugverdientijd aan te geven.

De voorgestelde  maatregelen kunnen het energielabel verbeteren, of hebben daar geen effect op, terwijl wel energiebesparingen kunnen worden bereikt met de genoemde maatregelen.

Voor eigenaren van kantoorgebouwen kan Klima-Check in een beperkt maatwerkadvies onderzoeken welke maatregelen het energielabel kunnen verbeterenen tegen welke investering welk energielabel haalbaar is. Hierbij hoeft niet direct een volledig maatwerkrapport uitgevoerd te worden omdat de bepaling van het energielabel immers uitgaat van een gebruikersonafhankelijke bepaling van het energielabel.Aan de hand van dit compacte rapport kunt u bepalen of u renovaties laat uitvoeren die het energielabel verbeteren en daarmee uw kantoorpand een duurzamere uitstraling geven.

Voor huurders van kantoorgebouwen is niet alleen het energielabel van belang, maar ook het daadwerkelijke energiegebruik. Met behulp van het standaard maatwerkadvies wordt daar invulling aan gegeven.

Vaak kan het standaard maatwerkadvies ook dienen als onderlegger voor uw plan van aanpak voor uw energiebeleid zoals gevraagd door de milieudienst van de plaatselijke overheid.

Neem direct contact op met Klima-Check.

Wilt u meer weten over de exacte regelgeving rond het energielabel, kijk dan op de website van RVO.nl naar Energielabel utiliteitsgebouwen