Diensten gebruikers

Als gebruiker/huurder van een kantoorgebouw bent u degene die de klimaatproblemen rechtstreeks ervaart.
Ook kan het zijn dat u als huurder het dagelijkse en periodieke onderhoud dient te laten verzorgen van het gebouw omdat u bijvoorbeeld enige gebruiker bent. Klima-Check is vanwege zijn ervaring in het beheer van kantoren bekend met de invulling van onderhoudstaken en kan u daarom begeleiden in die taken.

Enkele voorbeelden

  • beoordeling van het uitgevoerde onderhoud¬†op basis van een visuele inspectie en onze ervaring( geen specifieke¬†Nen2767 opname);
  • inspectie van de regeltechniek door een meting met dataloggers en beoordeling van de gebouwprestaties aan de hand van een temperatuuroverschrijdingsberekening;
  • beoordeling van offertes voor reparaties en verbeteringen aan klimaat- en elektrainstallaties;
  • plannen voor installatieverbeteringen;
  • contacten met de gebouweigenaar;
  • bij aanhuur: Beoordeling of een gebouw zal voldoen aan uw binnenklimaateisen;
  • meten van energiestromen en controle regelinstellingen op effectiviteit.
  • Opstellen maatwerkadvies

Heeft u een vraag over een aspect van gebouwbeheer dat hier niet is genoemd? Neem contact op en informeer hoe Klima-Check u van dienst kan zijn.

Onafhankelijk en eerlijk

Klima-Check werkt in opdracht van de gebruiker, beheerder of eigenaar van een kantoorpand. Dat betekent dat er verschillende belangen kunnen ontstaan. Klima-Check zal hierbij geen partij bevoordelen, maar werken volgens het huurrecht. Klima-Check opereert in alle gevallen onafhankelijk en eerlijk.