Diensten beheerders

Als gebouwbeheerder of als eigenaar ervaart u vaak de complexiteit van de techniek en de variëteit van wensen en klachten van de gebruikers van uw kantoorgebouw(en). Bij al uw vragen op het gebied van het binnenklimaat, gebouw- of energiebeheer kan Klima-Check u adviseren.
Voorbeelden zijn:

  • beoordeling van het uitgevoerde onderhoud(N.B. gebaseerd op ervaring en visuele inspectie niet op basis NEN 2767);
  • inspectie van de regeltechniek door een meting met dataloggers en beoordeling van de gebouwprestaties aan de hand van een temperatuuroverschrijdingsberekening;
  • beoordeling van offertes voor reparaties en verbeteringen aan klimaat-, elektra- en liftinstallaties;
  • plannen voor installatieverbeteringen;
  • opstellen van een heldere technische gebouwomschrijving met alle relevante gegevens.
  • opstellen van meerjarenbegrotingen en due diligence onderzoeken van installaties en gebouwen;
  • assistentie  bij de verdeling van de energiekosten in een multi-tenant pand;
  • vervaardigen van het verplichte energielabel en het geven van een beknopt of standaard maatwerkadvies over energiebesparende maatregelen.

Heeft u een vraag over een aspect van gebouwbeheer dat hier niet is genoemd? Neem dan gerust contact en informeer hoe Klima-Check u van dienst kan zijn.

Onafhankelijk en eerlijk

Klima-Check werkt in opdracht van de gebruiker, beheerder of eigenaar van een kantoorpand. Dat betekent dat er verschillende belangen kunnen ontstaan. Klima-Check zal hierbij geen partij bevoordelen, maar werken volgens het huurrecht. Klima-Check opereert in alle gevallen onafhankelijk en eerlijk.

Neem direct contact op met Klima-Check.